<< IKT-Pedagogen  << webbtekniker

Boktitel:
IKT, pedagogiken och det flexibla lärandet

ISBN:
1-998733-76-0

Författare:
Anders Berggren

Beskrivning:
IKT och pedagogik är en kraftfull kombination för den som förstår att
ett effektivt lärande är vägen till framgång i en kunskapsintensiv livsvärld.

Information;
Så här ser XML-filen ut när den presenteras som en webbsida i HTML.


Länk:
Till xml-versionen