Att ändra dynamiskt på sidan med DHTML

Det här är ett stycke som du kan använda för att testa lite stilregler för typsnittet. Stycket innehåller ett antal rader så att du kan se att man kan ändra på olika delar av det. Det sker genom att du klickar på knapparna. Då anropas funktioner (en serie instruktioner i ett JavaScript)som letar upp den del av texten som du vill ändra. Sedan byter skriptet dynamiskt ut de egenskaperna, nämligen textens färger.

Byt färg på första bokstaven:

Byt färg på första raden

Byt färg på resten av stycket: