Språk för uppmärkning Skript på klientsidan Skript på serversidan
(X)HTML, XML JavaScript ASP
Väl utformat Variabler Variabler
Validering Objekt Objekt
Taggar Metoder Metoder
Egenskaper Funktioner Funktioner
Exempel Exempel Exempel