«komponenter
Ditt flexibla lärande kräver att det finns fungerande sätt att lära effektivt på distans.

IKT-Pedagogen utvecklar lösningar för detta ändamål med hjälp av de senaste webbteknikerna.

Tips  Överblick 


HTML  XHTML  Stilmallar  DHTML  XML  JavaScript  Active Server Pages Nyhet: ASP.NET möjliggör dynamisk och flexibel webbprogrammering.