JavaScript - ett program på webbsidan

Den här enkla webbsidan använder alertboxar och textrutor för att kommunicera med dig. De är kopplade till s k händelsehanterare som anropar funktioner i JavaScript. Dessa funktioner är ett slags, egentligen ganska enkla, instruktioner som talar om för din dator hur den ska reagera. Skriptet är inbäddat bara på den här sidan och tolkas av din webbläsare.
Skriv in ditt namn: