XHTML - Extended Hyper Text Markup Language

Den här sidan är kodad enligt den striktare standarden för XHTML 1.0 och är validerad (testad som giltig, eller korrekt) enligt standarden hos W3C.

Det innebär t ex att du måste avsluta alla taggar '<br />', '<hr />'.

Valid XHTML 1.0!