Flexibelt lärande innebär att du kan välja varför, vad, när, var och hur du ska lära.

IKT-Pedagogen erbjuder det professionella stöd som gör detta möjligt.
  pedagogik   ikt-skolan   språkskolan