«komponenter
För att ditt flexibla lärande ska bli framgångsrikt så behövs det en gedigen planering.

IKT-Pedagogen hjälper dig med detta.

Överblick
pedagogisk grundsyn    studiehandledning  portfolio  planering 
flexibelt lärande  vuxnas lärande det livslånga och livsvida lärandet