Överblick över komponenter i IKT-Pedagogens kurser i design av pedagogiska modeller för läromiljöer på webben
Diagnos Läroaktiviteter Kommunikation Feedback
Portfolio Studiehandledning E-post Kontakt med coach
Validering Webbresurser Forum Intrinsic
Formativ utvärdering Texter Chat Extrinsic
Loggbok Ljudfiler Gruppträffar Fysiska möten
Examination Läromedel Virtuella seminarier  
Summativ utvärdering Kodexempel Kodexempel