Det här är första delen av en individuell portfolio. Den använder man för att en kursdeltagare ska kunna ge sin nye/a utbildare så mycket information som möjligt om sig själv. Detta underlättar den individuella studieplaneringen.

En portfolio kan innehålla t ex följande:
 • Vem är jag?
  Presentation
 • Vad vill jag?
  Mina egna mål med den aktuella kursen.
  Varför går jag den här kursen?
 • Hur brukar jag lära mig?
  Beskrivning av positiva och negativa erfarenheter av att arbeta med olika sidor av det som ingår i ämnet.
 • Min nivå fram till nu
  Arbetsprover och resultat.
 • Min kreativitet.
  Detta är nya idéer som jag vill testa.
1. PRESENTATION - det här är jag! Ålder, familj, intressen, husdjur
Tycker bra om - tycker inte så bra om
Lite om min bakgrund på området
2. MÅL
Jag kan lägga ner så här mycket tid och energi och engagemang för att nå dessa mål
Jag vill lära mig xxxx för att:
 • yyyyyyy
 • yyyyyyy
 • Jag vill lära mig xxxx
  på den lägsta/mellan/högsta nivån