Det här är en demo av första delen av en individuell eller gruppvis planering av hur man ska arbeta med en viss del av en kurs. Man fyller i textfälten och skickar sedan formuläret till utbildaren.
1. ORIENTERING

- Om vad ska vi/jag lära oss/mig något nytt?

- Vilken form av redovisning ska vi/jag förbereda?
2. ANALYS
Hur ska vi/jag arbeta för att:
  • förstå det nya helt och fullt
  • förstå vad som är nytt med det
  • kunna koppla vår/min nya kunskap
  • och förståelse till det som vi/jag har lärt mig tidigare?