Om studiehandledningar
Den tryckta skriftliga studiehandledningen är nödvändig för att stödja och uppmuntra självstudier och studier på distans. Den ska innehålla all nödvändig hjälp i en trevlig och övertydlig form. Vad som är "all nödvändig information" beror på personen och situationen. Detta utreder vi. IKT-Pedagogen tillhandahåller den kompletta studiehandledningen i form av ett hjälpsystem i webbapplikationen. Där kan kursdeltagaren skriva ut kompletterande delar vid behov.
Vi kan också bygga in personlig pedagogisk support.