Studiehandledning - exempel

Ämne XXXXXXXX
Delämne xxxxxxxx
Moment xxxxxxxxx
Tidsåtgång 4 veckor
12 lektioner
20 timmar/kd därutöver
Resurser
 • Distanspedagog
 • Bibliotekarie
Kostnader
 • Presentation av ev kostnader -
  samlat och i detalj, beräknad tidsåtgång m m.
Utförligare information för kursdeltagare som betalar själva. Vuxna kan ju tänkas läsa med någon form av studiefinansiering och ha ambitionen att uppnå goda resultat. En utbildningsanordnare måste betala för denna extra? distanstjänst via licenser eller på annat sätt. Dessa kostnader kan tänkas föras över på kursdeltagaren i form av avgifter.
Pedagogen
 • Presentation av pedagogen -
  om det är kursdeltagarens första
  möte med honom/henne.
Temat
 • Presentation av temat
Diagnos
 • Diagnos
  av förkunskaper och allmänna
  förutsättningar - portfolio
IKT-enkät
 • Enkät
  angående kursdeltagares tillgång till IKT-resurser
  och kompetens för att använda dem.
Kursresurser
 • Karta över kursresurser
Schema
 • Schema
 • start och avslutning.
 • uppföljande kommunikation
 • utvecklingssamtal
 • delredovisningar - feedback
 • ordning att lösa uppgifterna i
 • tillgång till datorer osv
Deltagare
 • Lista över deltagare
 • grupper
 • inriktningar
 • fördelning på lokaler
 • e-postadresser
 • lån av bärbara datorer
Studiehandledning
 • Studiehandledning (spiralbunden) för:
 • mål och kriterier för betyg
 • hur vi lär
 • undersökande arbetssätt
 • temastudier
 • projektplanering
 • informationssökning allmänt
 • stöd av bibliotekarie
 • källkritik
 • skriftliga och muntliga redovisningsformer
 • litterära analyser
 • begreppsordlista
 • uppgiftslösning
 • användning av webbapplikationen
 • begreppsordlista IKT
 • kommunikation med First Class (alt krypterad e-post)
 • användning av IKT för feedback
 • tolkning av feedback via IKT
 • individuellt och gemensamt arbete
 • interpersonell kommunikation i arbetet
Det är inte obligatoriskt alla dessa moment ska ingå i studiehandledningen. Kursdeltagarna kan ju redan vara inskolade i vissa delar. Arrangören bör veta vilka delar det isåfall är.
Läromedel
 • Läromedel
 • handbok
Litteraturlista
 • Litteraturlista
 • böcker (böcker, biografier osv)
 • i form av institutionsresurser
 • eller för att lål;na eller köpa.
 • Biblioteksresurser i form av t ex encyklopedier
Övriga medier
 • Förteckning
 • över material på andra medier
 • T ex från Utbildningsradion.
 • videor, radioprogram, cd-skivor osv att låna eller köpa.
Kontaktinformation
 • Lista med kontaktinformation
 • om (tillfrågade) författare, förlag
 • experter, osv.
Planeringsmallar
 • Mallar
 • för planering individuellt och i grupp.
 • All planering måste redovisas för
 • kontinuerlig utvärdering enligt schema.
Internetindex
 • Index
 • över utvalda och förberedda resurser på Internet.
Webbapplikation
 • Webbapplikation
för förberedd
- informationssökning
- uppgiftslösning
- kommunikation
med lärare och andra kursdeltagare.
(lösenordsskyddad)
Login-information
 • Login-information
 • Användar-id och lösen
First Class
Krypterad e-post
 • Kodnyckel
för First Class eller
för att dekryptera e-post med feedback från läraren.
Uppgifter
 • Information
om uppgifter och kontinuerliga
och slutliga krav på uppgiftslösningar.
Utvärdering
 • Summativ utvärdering
Examination
 • Betyg - intyg - pedagogisk bedömning
Tack och avslut