Den här webbplatsen är tillgänglig för dig som deltar i någon av IKT-Pedagogens kurser i t ex svenska, engelska eller data.

Det är IKT-Pedagogen som har upphovsrätten till webbplatsen och materialet där.

Du har fått tillgång till adressen av din lärare. Det kan vara så att du behöver hjälp av någon kunnig person som du brukar fråga om datoranvändning (hemma eller på jobbet). Det går förstås bra. Men i övrigt är det bara du personligen som har fått behörighet att delta i kursen/erna.

Du bör i första hand fråga din lärare om webbplatsen på hans/hennes schematid, via e-mail eller på telefon om du trivs bättre med det.