Den här sidan kan du kopiera, lägga in i ett ordbehandlingsprogram och skriva ut om du vill.

Så använder du webbplatsen "Lenamarias Språkskola"

Att klicka på länkar

Du började antagligen på den första sidan, den så kallade hemsidan. Den som du kom ifrån. Åtminstone första gången du besökte den här platsen. Du hittade hit genom att klicka med vänster musknapp på en länk.

Att organisera information
Allt informationsmaterial måste vara ordnat på något sätt. En bok har t ex ofta en innehållsförteckning, kapitelindelning och alltid sidnumrering. En telefonkatalog är sorterad med hjälp av alfabetet. Om man inte underlättar läsandet och sökandet på något sätt så går materialet inte att använda.

Så ordnar man en webbplats

Att länka ihop sidor
En webbplats (ett antal webbsidor) är ihopkopplade med så kallade länkar som man kan klicka på för att "bläddra" sig fram. Länkarna utgörs ofta av text som är understruken.

Att bläddra

Vad är det man ska klicka på?
"Bläddrar" gör man som sagt genom att klicka med vänster musknapp på en länk. Länken kan emellertid också t ex vara en bild. Så hur hittar man länkarna? Jo, när du för muspekaren över en länk så förvandlas den från en pil till en hand med ett pekande finger.

"Det är snaaart din tur..."
Om du klickar på en länk så ändrar pekaren form igen. Det kan betyda att du måste vänta tills din webbläsare har plockat fram den nya sidan. Om man är uppkopplad med en långsam telefon- förbindelse så får man vänta... De nya s k bredbandslösningarna kommer att ändra på detta.

Att kunna navigera

Som i en bok
Det finns olika sätt att lägga in länkar. Webbplatsen kan t ex fungera ungefär som en bok. Då går man från sida till sida i en logisk följd. Från början till slutet s a s. Så kan du göra på den här platsen. Du väljer en av många vägar från hemsidan och sedan kan du följa detta spår. För att du ska kunna hitta tillbaka samma väg som du kom så finns det understrukna textlänkar som pekar bakåt så här <<. Ibland kan du söka vidare längs spårningen (tanketråden) genom att välja en länk som pekar åt det här hållet (framåt) >>

För att du ska alltid ska hitta tillbaka till hemsidan på den här webbplatsen så finns det en länk med texten "Språkskolan" längst uppe till vänster på varje sida. Klicka på den så kan du börja om från början.

Att välja bland olika teman
Men på den här platsen finns också nya vägskäl. Dit kommer du rätt snart. Om du vid "vägskälet" för olika kurser t ex är intresserad av någon av kurserna så klickar du på de länkar som gäller den kursen. Då följer du det spåret. Det är som att välja ett visst kapitel i en bok.

Att lära sig
Du ska ha ett utbyte av ditt navigerande på platsen. På den här platsen är det tänkt att du ska lära dig saker. Det kan då vara bra att börja med att testa vad du redan kan, tror eller ibland tycker. Därför finns det sådana test här.

Lite om din webbläsare
Alla sidor på den s k webben är sorterade ungefär som registerkort i massor av lådor (filer i mappar i datorer i hela världen). Det din webbläsare är mycket bra på är att, i de här lådorna, snabbt bläddra fram just den sida som du har beställt.

Ja, det bör vara ungefär vad du behöver förstå för att kunna använda den här platsen.

Om du har frågor, hittar fel eller vill föreslå tillägg eller förändringar så tar jag tacksamt emot e-post om det:
Kontakta webbmaster