IKT-Pedagogen erbjuder:
  • analys — av behov av lärande som uppstår i det vardagliga arbetet.
  • diagnos — av de lärandes förutsättningar.
  • pedagogisk design — av läromiljöer för t ex problembaserat lärande.
  • genomförande — av flexibla handledda självstudier på distans.
  • möjlighet — till stor flexibilitet i val av tid och plats för lärandet.
  • utvärdering — vi följer upp läroprocessen både 'under resans gång'
                           och i efterhand för att allt ska bli så bra som möjligt.

Vår verksamhet grundar sig på lång och gedigen praktisk erfarenhet
samt vidareutbildning inom vetenskap och forskning kring pedagogiskt
utvecklingsarbete.

Satsningar på kvalitet och förståelse i lärandet bör leda till
verkningsfull och ekonomiskt rationell kompetensutveckling.

Vi sänker totalkostnaden för lärande - mindre till lokalhyror och resor t ex.

Målen sätter du.     Titta gärna vidare på vårt lilla prospekt»